Home » Teorie Mno in: Axiomatick Teorie Mno In, Mohutnost, Kardin Ln Slo, Dirichlet V Princip, Uspo Dan N-Tice, Ordin Ln Slo by Source Wikipedia
Teorie Mno in: Axiomatick Teorie Mno In, Mohutnost, Kardin Ln Slo, Dirichlet V Princip, Uspo Dan N-Tice, Ordin Ln Slo Source Wikipedia

Teorie Mno in: Axiomatick Teorie Mno In, Mohutnost, Kardin Ln Slo, Dirichlet V Princip, Uspo Dan N-Tice, Ordin Ln Slo

Source Wikipedia

Published August 6th 2011
ISBN : 9781232850779
Paperback
46 pages
Enter the sum

 About the Book 

Zdroj: Wikipedia. Str nky: 44. Kapitoly: Axiomatick teorie mno in, Mohutnost, Kardin ln slo, Dirichlet?v princip, Uspo dan n-tice, Ordin ln slo, Konstruovateln mno ina, Suslinova hypot za, Naivn teorie mno in, Zobrazen, Zjemn?n rozkladu, Poten?nMoreZdroj: Wikipedia. Str nky: 44. Kapitoly: Axiomatick teorie mno in, Mohutnost, Kardin ln slo, Dirichlet?v princip, Uspo dan n-tice, Ordin ln slo, Konstruovateln mno ina, Suslinova hypot za, Naivn teorie mno in, Zobrazen, Zjemn?n rozkladu, Poten?n algebra, T da, Goodsteinova v?ta, Sjednocen, Booleova algebra, T dov zobrazen, Matematick indukce, Paradoxy naivn teorie mno in, Dedekind?v ?ez, Cantorova diagon ln metoda, Pr zdn mno ina, Cantorova v?ta, Spo?etn mno ina, Nekone?n mno ina, Pr?nik, Univerz ln t da, Fuzzy logika, Podmno ina, Antisymetrick relace, Fundovan j dro, Sigma algebra, Prost zobrazen, Poten?n mno ina, Goodsteinova posloupnost, Cantorova-Bernsteinova v?ta, Nespo?etn mno ina, Zobrazen na, Stabiln mno ina, Restrikce zobrazen, Vlastn t da, Omezen mno ina, Tranzitivn relace, Univerz ln mno ina, Trichotomick relace, Charakteristick funkce, Rozd l mno in, Skl d n zobrazen, Reflexivn relace, Prvek mno iny, zk relace, Obor hodnot, Multimno ina, Ostr uspo d n, Baireova v?ta o kategori ch, Tranzitivn t da, Tranzitivn uz v?r, pln relace. V atek: Axiomatick teorie mno in je ozna?en pro teorii, kter formalizuje vlastnosti mno in takov m zp?sobem, aby bylo mo n pomoc mno in zkonstruovat v echny matematick objekty, tak e dokazateln tvrzen t to teorie budu p?esn? odpov dat v em platn m matematick m v sledk?m ze v ech oblast matematiky (algebra, diferenci ln rovnice, geometrie, teorie pravd?podobnosti i v echny ostatn ). Hlavn v znam takov ch teori je v tom, e stav na velmi solidn z klad pojem dokazateln matematick tvrzen a tedy poskytuj u ite?n vod tko p?i ov ov n, zda n?jak matematick d?kaz je korektn . Nejpou van?j axiomatick teorie mno in je jednak Zermelova-Fraenkelova teorie mno in (zna?en ZF) a d le ZF s p?idan m axiomem v b?ru (ta se zna ZF+AC nebo ZFC). ZFC je v eobecn? uzn v na jako teorie, kter p?esn? popisuje platn matematick pravdy, tj. matematick v?ta je pokl ...